سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

با وضعیت موجود خشک سالی در کشور روستاها به سمت نابودی می روند

در حالی که در ۱۰ سال گذشته مهاجرت در داخل کشور به کمتر از یک سوم کاهش یافته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش درآمد روستاییان با توجه به کاهش سطح زیر کشت و کمبود منابع آب و فروش زمین‌ها، مهاجرت به شهرها همچنان ادامه دارد و پدیده حاشیه نشینی در شهرها وحذف روستاها در ایران را تقویت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری فلاورجان”پلنا” در حالی که در ۱۰ سال گذشته مهاجرت در داخل کشور به کمتر از یک سوم کاهش یافته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش درآمد روستاییان با توجه به کاهش سطح زیر کشت و کمبود منابع آب و فروش زمین‌ها، مهاجرت به شهرها همچنان ادامه دارد و پدیده حاشیه نشینی در شهرها وحذف روستاها در ایران را تقویت کرده است.

براساس آمار مرکز آمار کل جمعیت کشور در سال ١٣٩۵ به ٧٩ میلیون و ٩٢۶ هزار و ٢٧٠ رسید که جمعیت ساکن در نقاط شهری از سال ١٣٩۵ معادل ۵٩ میلیون و ١۴۶ هزار و ٨۴٧ نفر بوده است که نسبت به سال ١٣٩٠ معادل ۵ میلیون و ۵٠٠ هزار و ١٨۶ نفر افزایش یافته است. جمعیت ساکن در نقاط روستایی ولی با کاهش محسوسی رو به رو بوده است. در سال ١٣٩۵ معادل ٢٠ میلیون و ٧٣٠ هزار و ۶٢۵ نفر ساکن در روستاها بوده‌اند که نسبت به سال ١٣٩٠ معادل ٧٧٢ هزار و ٣٨٣ نفر کاهش یافته است. بنابراین نسبت روستانشینی جمعیت در سال ١٣٩۵ معادل ۹/۲۵ درصد رسیده است که منفی ۷/۲ درصد نسبت به سال ١٣٩٠ کاهش یافته است.

البته توسعه نامتوازن علت عمده مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ به شمار می‌رود. تداوم این مهاجرت روستاهارا خالی ازسکنه کرده که درمجموع اشتغال روستاها را در معرض تهدید قرارداده و با افزایش زمین‌های رهاشده اقتصاد کشاورزی ایران درمعرض تهدید قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهداستان تهران با ۲/۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ بیشترین سهم جذب مهاجران را در میان استان‌ها داشته است و استان‌های خراسان رضوی با ۳/۷ درصد و اصفهان با ۸/۶ درصد در مرتبه‌های بعدی از استان تهران قرار دارند.

* گسترش پدیده حاشیه نشینی

تشدید بیکاری درروستاها وشهرهای کوچک ومهاجرت به شهرها ی بزرگ خود یکی از عوامل افزایش نرخ بیکاری محسوب می‌شود که دراین بین بیکاری دربین ۱۰ میلیون نفر حاشیه نشین بیشتر به چشم می‌خورد.

مهم ترین علت مهاجرت در ایران موضوع اشتغال است که مهاجران برای یافتن شغل و یا درآمد بیشتر به سوی شهرهای بزرگ رانده می‌شوند و به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب بیشتر این افراد در کارهای غیرمولد به کار مشغول می‌شوند

*وضعیت آماری

ایرنا درهمین رابطه گزارش داد در پنج سال گذشته چهار میلیون و ۷۰۹ هزار و ۱۴۹ نفر در داخل کشور مهاجرت کرده‌اند که سهم مناطق شهری از آن ۴/۸۴ درصد و مقاصد روستایی ۶/۱۵ درصد است.

در سال ۸۵ جمعیت مهاجران در کشور ۱۲ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۱۵۰ نفر بود که ۱/۷۴ مقصد شهری و ۹/۲۵ مقصد روستایی داشتند.

با توجه به آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت در معرض مهاجرت در این سال نسبت به سال ۱۳۸۵ حدود ۶/۲ برابر کاهش یافته است.

۳۳هزار روستایی که برهوت شد

دراین باره «سید ابوالفضل رضوی» معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری پیشتر اعلام کرده بود، حدود ۳۳ هزار روستا و آبادی در کشور خالی از سکنه شده‌اند.

این درحالی است تعداد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۵ به طور تقریبی ۶ برابر خانوارهای روستایی است به طوری که ۱۸ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۴۸۸ خانوار در مناطق شهری و ۶ میلیون و ۷۰ هزار و ۵۴۷ خانوار در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.

این نسبت در سال ۱۳۵۵ چنان بود که سه میلیون و ۲۶۵ هزار و ۵۲۴ خانوار ساکن در مناطق شهری و سه میلیون و ۴۴۶ هزار و ۱۰۴ خانوار ساکن در مناطق روستایی بودند.

رشد جمعیت در مناطق روستایی کشور از سال ۱۳۷۰ منفی شد به شکلی که از ۲۱/۱ درصد طی سال‌های ۷۰ – ۱۳۶۵ به منفی ۶۴/۰ در دوره زمانی سال‌های ۷۵ -۱۳۷۰ رسید.

روند منفی رشد جمعیت مناطق روستایی همچنان ادامه داشت به نحوی که در سال‌های ۷۵ تا ۸۵ خورشیدی به منهای ۴۴/۰ درصد، ۹۰ – ۱۳۸۵ به منهای ۶۷/۰ درصد و در سال ۹۵-۱۳۹۰ به منهای ۷۳/۰ درصد رسید.

منبع: قدس آنلاین

انتهای پیام / کد خبر36183

جستجو

نظرسنجی

آیا از عملکرد شوراهای شهر و روستای این دوره رضایت دارید؟

بارگذاری ... بارگذاری ...

آخرین اخبار